Κοινό Δελτίο Τύπου - Ολοκλήρωση της μετάπτωσης των εφαρμογών του e-ΕΦΚΑ στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ

Σε πλήρη λειτουργία οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα

Σε πλήρη λειτουργία είναι ξανά o e-ΕΦΚΑ. Το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του καθώς και των Πληροφοριακών Συστημάτων τόσο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσο και των λοιπών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα που υποστηρίζονται από τα συστήματα του Φορέα είναι σε λειτουργία έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάπτωσης των εφαρμογών του στις υποδομές κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Με την εν λόγω δράση, εκσυγχρονίστηκαν καίριες υποδομές του e-ΕΦΚΑ και σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάπτωσης ενισχύθηκε σημαντικά η ταχύτητα απόκρισης των συστημάτων, η επεκτασιμότητα, βελτιώθηκαν οι προδιαγραφές ασφαλείας τους και μειώθηκε αισθητά το κόστος λειτουργίας.  Έγινε, έτσι, το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για τη συνολική μετάπτωση των εφαρμογών του Φορέα στις υποδομές του κυβερνητικού νέφους (G-Cloud).

Το έργο της μετάπτωσης υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρου Βαρβέρη και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

Τέλος, αποκαταστάθηκε πλήρως και η συνεχής εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων από τον ενιαίο αριθμό εξυπηρέτησης 1555.