Εργασίες αναβάθμισης των διαδικτυακών υπηρεσιών την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 από 07:00 έως 08:00 π.μ.

Η  Γενική  Γραμματεία Πληροφοριακών  Συστημάτων  (ΓΓΠΣ)  θα  πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης των διαδικτυακών της υπηρεσιών την Πέμπτη 20 Ιούνιου  2019 από τις 7:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ και της ΑΑΔΕ.