Έργα - Ψηφιακές Δεξιότητες

Δημιουργία Πλατφόρμας για ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων

Η δράση αφορά στη δημιουργία σύγχρονης και ασύγχρονης πλατφόρμας που θα προσφέρει ζωντανά και κατ’ απαίτηση μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς και εταιρείες να ανεβάζουν και να μοιράζονται περιεχόμενο με μαθητές και χρήστες.

Η δράση αφορά σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής (τουρισμός, νησιωτικότητα, αγροτική ανάπτυξη) και εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.

Ολοκλήρωση δράσης: Ιούλιος 2021