Ενημέρωση σχετικά με το διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό, διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, για την παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το ΕΠΑΔ του Υποέργου 1 της Πράξης Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

....πρώην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Ενημέρωση σχετικά με το διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό, διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν επαναδιαγωνισμού, για την παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) του Υποέργου 1 της Πράξης Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ).

Η ανακοίνωση αφορά σε διορθώσεις στην περίληψη της Διακήρυξης και του τεύχους Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) του Υποέργου 1 της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ).

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση εδώ