Εγκρίσεις Έργων

18 Μάιος 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Καρδίτσας προς πολίτες και επιχειρήσεις”

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Καρδίτσας προς πολίτες και επιχειρήσεις”
18 Μάιος 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Μαγνησίας προς πολίτες και επιχειρήσεις”

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Μαγνησίας προς πολίτες και επιχειρήσεις”
18 Μάιος 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.)»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.)»
18 Μάιος 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Λάρισας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Λάρισας προς πολίτες και επιχειρήσεις”

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Λάρισας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Λάρισας προς πολίτες και επιχειρήσεις”
18 Μάιος 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τίτλο «Δημιουργία υποδομής παροχής δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Τρικάλων»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τίτλο «Δημιουργία υποδομής παροχής δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Τρικάλων»
21 Απρ 2023

​​​​​​​Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Υγείας

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ανάπτυξη κατανεμημένου δικτύου κόμβων αυτοματοποιημένης αποστολής πρωτογενών δεδομένων από το σύνολο των νοσοκομείων και άλλων φορέων του ΕΣΥ για την τροφοδότηση του κεντρικού μηχανισμού επιτελικής πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας»
21 Απρ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ»
10 Απρ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»
04 Απρ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» με τίτλο «ΦΙΛΙΑ: Πλατφόρμα Διαχείρισης Αναφορών για Περιστατικά Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» με τίτλο «ΦΙΛΙΑ: Πλατφόρμα Διαχείρισης Αναφορών για Περιστατικά Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού»
30 Μαρ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο “Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας και Περιβάλλοντος ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού”

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο “Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας και Περιβάλλοντος ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού”
30 Μαρ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτυακών υποδομών, διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτυακών υποδομών, διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
28 Μαρ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης»
15 Μαρ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) Πανεπιστημίου Πειραιώς»
15 Μαρ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»
10 Μαρ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος με τίτλο “Ευφυής Ψηφιακή Διαχείριση Προσκυνηματικών Περιηγήσεων Πιερίας”

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος με τίτλο “Ευφυής Ψηφιακή Διαχείριση Προσκυνηματικών Περιηγήσεων Πιερίας”
09 Μαρ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Εφαρμογών και Διαλειτουργικότητα αυτών με υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα του Πυροσβεστικού Σώματος»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Εφαρμογών και Διαλειτουργικότητα αυτών με υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα του Πυροσβεστικού Σώματος»
08 Φεβ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ»
23 Ιαν 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» με τίτλο «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» με τίτλο «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ»