Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)

Τηλεφωνικό Κέντρο Επικοινωνίας:  210-4802161

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές (Έκδοση 2.2) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.2)

Προδιαγραφές  (Έκδοση 2.3) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.3)

(Προδιαγραφές επόμενης έκδοσης αρχείου XML.

Δημοσιοποιούνται για την προετοιμασία των φορέων, πριν την ενεργοποίησή τους)  

Λίστες Κωδικοποίησης
Εργαλεία
Εργαλεία Τρίτων
Πληροφορίες
Οδηγίες