Δ.Τ.: Εργασίες συντήρησης του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ), από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 στις 8:00 π.μ, έως την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στις 8:00 π.μ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ), από την Πέμπτη 17 Iανουαρίου 2019 στις 8:00 π.μ, έως την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στις 8:00 π.μ.  Κατά τη διάρκεια των εργασιών, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο εν λόγω
Πληροφοριακό Σύστημα