Δ.Τ: Επέκταση της εφαρμογής e-παράβολο στους Δήμους , δικαστήρια και άλλου φορείς

Δ.Τ: Επέκταση της εφαρμογής e-παράβολο στους Δήμους , δικαστήρια και άλλου φορείς