Διόρθωση προβλημάτων στο ID-Issuer από καταχώρηση λανθασμένων emails

Σας  ενημερώνουμε  ότι  για  τη  διόρθωση  των  προβλημάτων  που προέκυψαν από την εισαγωγή λανθασμένου e-mail κατά την εγγραφή, αδυναμία  ενεργοποίησης  του  λογαριασμού  και  άλλα  παρόμοια προβλήματα, έγιναν διορθώσεις με μαζική διαδικασία για τις αιτήσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι και 17/5/2019.

Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο παρόμοιο πρόβλημα κατά την εγγραφή σας, διαθέτετε Ελληνικό ΑΦΜ και δεν έχετε ενεργοποιήσει ακόμη τον λογαριασμό σας, παρακαλούμε να επαναλάβετε την εγγραφή σας από τον σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/dsae/idissuerreg/επιλέγοντας ένα ορθό, νέο e-mail κατά την εγγραφή σας.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το email που θα δηλώσετε θα είναι το Όνομα Πρόσβασης (Username) στο σύστημα. Το e-mail αυτό πρέπει να είναι υπαρκτό και να  έχετε  πρόσβαση  σε  αυτό  γιατί  στο e-mail αυτό  θα  λάβετε  τον σύνδεσμο  ενεργοποίησης  του  λογαριασμού  προκειμένου  να ολοκληρώσετε  την  εγγραφή  σας.  Το  e-mail  αυτό  δε  μπορεί  να χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από έναν χρήστες. Εάν έχετε ήδη ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας ή σας έχει αποδοθεί Κωδικός  Οικονομικού  Φορέα  (π.χ.  σας  έχει εγγράψει  άλλος εγγεγραμμένος οικονομικός φορέας), παρακαλούμε αγνοήστε το παρόν μήνυμα. Εάν  έχετε  ήδη  ενεργοποιήσει  τον  λογαριασμό  σας  και  επιθυμείτε αλλαγή e-mail, παρακαλούμε να συνεχίσετε να λειτουργείτε με το e-mail που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει και με το οποίο ολοκληρώσατε την εγγραφή σας. Η αλλαγή e-mail θα ενταχθεί σε επόμενες εκδόσεις του συστήματος.

Λόγω  της  ύπαρξης  χρονικού  περιθωρίου ενεργοποίησης  του λογαριασμού από την ημερομηνία δημιουργίας του, παρακαλούμε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας εντός της ημέρας από την αίτηση δημιουργίας λογαριασμού. Για τον ίδιο λόγο, η επεξεργασία των εγγραφών με μαζική διόρθωση γίνεται  σε  ασφαλή  ημερομηνία  από  την  ημερομηνία  αίτησης λογαριασμού και επαναλαμβάνεται σταδιακά σε ασφαλείς ημερομηνίες μέχρι εξαλείψεως του φαινομένου.