Υπηρεσίες στοιχείων Φορολογικού Μητρώου

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των Φορέων του Δημοσίου, οι οποίες δίνονται σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε.

1. Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

Η διαδικτυακή υπηρεσία Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης Α.Φ.Μ. φυσικών προσώπων και επιστρέφει τα στοιχεία σε περίπτωση ταυτοποίησης.
Η επιβεβαίωση στοιχείων φυσικού προσώπου, γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει το φορολογικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει δύο λειτουργίες:

 • Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου (getAFMIdentification),

 • Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου (getADTIdentification).

2. Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)

Η διαδικτυακή υπηρεσία Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου δίνει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων από το Φορολογικό Μητρώο. Τα στοιχεία τα οποία επιστρέφονται μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερες από μια εγγραφές, ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης και το ιστορικό. 

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  τρεις λειτουργίες:

 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByAFM),

 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByName),

 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByADT)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • Διάθεση ws στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ        - Ω0ΨΟ46ΜΤΛΠ-2Η3      Α.Π.: 142030/12-12-2019

 • Διάθεση ws στην Κ.Ε.Δ.Ε.                                            - 7ΜΚΧΗ-Ν62              Α.Π.: 114791 ΕΞ 2019/15-10-2019

 • Διάθεση ws σε ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ, ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) - ΩΑΞΕ46ΜΤΛΠ-1ΘΚ  Α.Π.: 16077 ΕΞ 2020/17-6-2020

 • Διάθεση ws στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) 19161ΕΞ 2020/8-7-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΘ246ΜΤΛΠ-0ΨΥ)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)  (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

 • Διάθεση ws στο METOXIKO TAMEIO ΣΤΡΑΤΟΥ (6ΗΞΠ46ΜΤΛΠ-ΖΜ0)

 • Διάθεση ws σε ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ, ΕΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΔΑΠΕΕΠ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (6ΓΤΒ46ΜΤΛΠ-Φ0Π)

 

Υπουργικές Αποφάσεις

 

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Δικαιοσύνης   (ΦΕΚ 4744 Β΄/7-11-2019)   (ΥΑ 143241/16-12-2019   Ω90446ΜΤΛΠ-ΒΡ2)
 • Διάθεση ws στοιχείων Φ.Π. μη φορολογικού περιεχομένου σε ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ, ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 2995/20-7-2020

 • Διάθεση ws στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) ΦΕΚ Β΄ 3056/23-7-2020

 • Διάθεση ws στο METOXIKO TAMEIO ΣΤΡΑΤΟΥ (ΦΕΚ 3502/24-8-2020) (ΥΑ 23085 ΕΞ 2020/24-8-2020)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws σε ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ, ΕΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΔΑΠΕΕΠ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΦΕΚ 5348/5-12-2020)

 • Διάθεση ws στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)»  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)