Στοιχεία από Στρατολογία

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία Αναζήτησης στοιχείων ταυτότητας στελεχών Στρατιωτικού Προσωπικού (από Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Στρατιωτικού Προσωπικού με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByIdArmy)

 

2.  Υπηρεσία άντλησης ημερομηνιών και μεταβολών πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης από τη Στρατολογία (ειδικού σκοπού)

 

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Λήψη ημερομηνιών και μεταβολών πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης για συγκεκριμένο στρατεύσιμο (getStratStoixeiaPsk)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

Υπουργικές Αποφάσεις