Στοιχεία από Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Δικαιοσύνης  παρέχει αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες :

  • Αίτημα για Βεβαίωση Ποινικής Κατάστασης (sendPorRequest) : Αποστολή αιτήματος από το Φορέα προς το Υπ. Δικαιοσύνης για Βεβαίωση Ποινικής Κατάστασης

  • Παρακολούθηση  της Εξέλιξης του Αιτήματος (getRequestStatus)

  • Λήψη αντιγράφου ποινικού μητρώου (sendAPM)