Στοιχεία από Κτηματολόγιο

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με το Εθνικό Κτηματολόγιο διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω  διαδικτυακές υπηρεσίες:

Ηλεκτρονική μεταβίβαση

  • Τοπογραφικό Διάγραμμα με βάση τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (Κ.Η.Δ.)
  • Απόσπασμα Κτηματολογικού  Διαγράμματος με βάση το έτος πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης και τον κωδικό αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.)

 

Κτηματολογικές Εγγραφές Προσώπου

  • Κτηματολογικές εγγραφές που ταιριάζουν στα κριτήρια αναζήτησης τα οποία αφορούν τον δικαιούχο.
  • Αναφορές (pdf) που περιέχουν επιλεγμένες Κτηματολογικές εγγραφές.