Στοιχεία από Κτηματολόγιο

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με το Εθνικό Κτηματολόγιο διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω  διαδικτυακές υπηρεσίες:

 

1.  Υπηρεσία e-Μεταβίβαση από Ελληνικό Κτηματολόγιο    
  

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Άντληση λίστας κτηματολογικών γραφείων (loadCadoffList)(ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
 • Ανάκτηση Τοπογραφικού Διαγράμματος με βάση τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (Κ.Η.Δ.) (getDiagramReport)
 • Λήψη Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος  ( σε pdf)  με βάση το έτος πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης και τον αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.)   (getAKDReport)

 

2.  Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων ΦΠ από το Μητρώο του Εθνικού Κτηματολογίου (μόνο για Υπουργείο Οικονομικών)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Αναζήτηση Κτηματολογικών Εγγραφών Προσώπου με κριτήρια αναζήτησης τα οποία αφορούν τον δικαιούχο.(searchForBenKtimanet)
 • Λήψη Εκτύπωσης Κτηματολογικής Εγγραφής (pdf) (getReportForBenKtimanet)

 

3.  Υπηρεσία υποβολής αίτησης και ανάκτησης Πιστοποιητικών ΣΠΕΚ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Ανάκτηση βοηθητικών πινάκων για την υποβολή αίτησης και των διαφόρων αναζητήσεων(loadLutTablesKtimCer)
 • Αναζήτηση των διαθέσιμων αιτήσεων πιστοποιητικών(loadApplPistopsKtimCer)    
 • Υποβολή αίτησης για πιστοποιητικό(insertApplPistopKtimCer)
 • Ανάκτηση ενός πιστοποιητικού (μετά από υποβολή αίτησης)(getCertKtimCer)
 • Ανάκτηση όλων των οριστικών γραφείων(getCadoffsOristKtimCer)
 • Ανάκτηση των γραφείων που έχουν συγχωνευτεί σε συγκεκριμένο οριστικό γραφείο(getCadoffParentsKtimCer)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας του Κτηματολογίου στα πληροφοριακά συστήματα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» και «ΨΥΔΗΠΕΕΚ- Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23935/16-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης ws «Στοιχεία από Κτηματολόγιο - Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων ΦΠ από Κτηματολόγιο» στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (6989/24-2-2022  ΨΣΑΖ46ΜΤΛΠ-ΚΡΩ)

  Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας του Κτηματολογίου στα πληροφοριακά συστήματα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» και «ΨΥΔΗΠΕΕΚ- Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32139/21-7-2022) (ΦΕΚ 3973)

  • Διάθεση ws “Στοιχεία από Κτηματολόγιο - υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων ΦΠ από Κτηματολόγιο” στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 2057/19.1.2022) (Β΄ 322/1-2-2022)