Στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας (Στοιχεία Ταυτοτήτων, Διαβατηρίων)

Το Κ.Ε.Δ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω διαδικτυακές Υπηρεσίες, με σκοπό να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις  ταυτότητες και τα διαβατήρια.

1.Υπηρεσία Αναζήτησης Δελτίων Ταυτότητας

Σύνδεση με ΠΣ Ταυτοτήτων για εξωτερικούς φορείς (client)Η υπηρεσία διαθέτει τα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι – λειτουργίες :

 • Αναζήτηση δελτίων ταυτότητας Αστυνομικών με βάση όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης και φύλο (searchIdentitiesByNamePol)

 • Αναζήτηση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης και φύλο (searchIdentitiesByΝame).

 • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Αστυνομικών με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByIdPol)

 • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByld).

 • Αναζήτηση ιστορικού ταυτοτήτων Αστυνομικών με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (getRelevantIdentitiesPol)

 • Αναζήτηση ιστορικού ταυτοτήτων με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (getRelevantIdentities).

 • Αναζήτηση φωτογραφίας δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (findIdentityImage).

2. Υπηρεσία Αναζήτησης Διαβατηρίων

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι – λειτουργίες :

 • Αναζήτηση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών που ανήκουν σε ένα μοναδικό πολίτη (uniqueCitizenPassportsByParameters)

 • Αναζήτηση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών με βάση Αριθμό Διαβατηρίου ή ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης (findPassportByParameters).

 • Αναζήτηση έγκυρων διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών για επαλήθευση εγκυρότητας διαβατηρίου (findValidPassportByParameters).

 • Αναζήτηση φωτογραφίας διαβατηρίου με βάση τον αριθμό διαβατηρίου (findPassportImage)

3.  Υπηρεσία Άντλησης Πληροφοριών Μοτοποδηλάτων

Παρέχει πληροφορίες μοτοποδηλάτων για την Ανανέωση Αδειών Κυκλοφορίας Μοτοποδηλάτων.

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Αναζήτηση μοτοποδηλάτων με βάση τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη (findMotoByOwnerTaxNo)

4.  Υπηρεσία Στοιχείων Βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών

Παρέχει γενικές πληροφορίες των ατόμων τα οποία κατέχουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Αναζήτηση στοιχείων βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών με βάση τον αριθμό βεβαίωσης ή με τα στοιχεία του ατόμου (getPersonalDetailsEE)

5.  Μεταβολές Δελτίων Ταυτοτήτων (Ειδικού Σκοπού)

Μεταβολές Δελτίων Ταυτοτήτων από την Ελληνική Αστυνομία. Αφορά την λήψη καθημερινών μεταβολών 

Η υπηρεσία διατίθεται αποκλειστικά για την ΑΑΔΕ (ίσως την αξιοποιήσει και ο ΕΦΚΑ)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι – λειτουργίες :

 • Άντληση τύπων μεταβολών Αστυνομικής Ταυτότητας (getIdentityFlag)
 • Άντληση Αστυνομικών Αρχών έκδοσης Ταυτοτήτων (findAllTaytKaaeYpag)
 • Άντληση μεταβολών Αστυνομικών Ταυτοτήτων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (getIdentityModificationLogs)

6. Παροχή πληροφοριών για τη δήλωση κλοπής οχημάτων (ΕΛΑΣ)

Υπηρεσία παροχής πληροφοριών για τη δήλωση κλοπής οχημάτων με βάση τα στοιχειά που ισχύουν την τρέχουσα χρονική στιγμή (για τις δράσεις MyAuto & AuditCar)

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Εύρεση στοιχείων κλοπής ενός οχήματος με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (findStolenVehicleByRegNo)

7. Στοιχεία Ε.Δ.Τ.Ο. Αλβανίας, Τουρκίας και τ. ΕΣΣΔ

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) Αλβανίας, Τουρκίας και τ. ΕΣΣΔ (για ΕΦΚΑ)    

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Εύρεση στοιχείων ΕΔΤΟ με βάση τον αριθμό δελτίου ή τα στοιχεία του ατόμου (getPersonDetailsEDTO)

8. Υπηρεσία αναζήτησης διωκτικών εγγράφων από την Ελληνική Αστυνομία

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Αναζήτηση διωκτικών εγγράφων (ΕΛΑΣ) με βάση τα στοιχεία του ατόμου (getProsecutionDocuments)    

9. Υπηρεσία άντλησης στοιχείων δραστών-θυμάτων σηματικών αναφορών από την Ελληνική Αστυνομία

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Εύρεση στοιχείων με βάση τα στοιχεία ατόμου (searchPersons)

10. Στοιχεία Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολιτών της Ε.Ε.

Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολιτών Κράτους Μέλους της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Εύρεση στοιχείων εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολιτών κράτους μέλους της ΕΕ με βάση τον αριθμό εγγράφου πιστοποίησης ή τα στοιχεία του ατόμου (getPermanentResidenceEE)

11. Στοιχεία Βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών

Υπηρεσία Στοιχείων Βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

Εύρεση στοιχείων βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών με βάση τον αριθμό βεβαίωσης ή με τα στοιχεία του ατόμου (getPersonalDetailsEE)


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12259/4-4-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5673/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Ε.Δ.Τ.Ο. Αλβανίας, Τουρκίας και τ. ΕΣΣΔ» στο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5679/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μεταβολές Δελτίων Ταυτότητων» στο πληροφοριακό σύστημα «AMKA-ΕΜΑΕΣ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5674/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ» και «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (606/9-1-2024)

Δείτε εδώ τις Εγκρίσεις για τα έτη 2023 - 2020


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8348/5-3-2024) (Β΄1733/9-3-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Αναπηρικών Επιδομάτων & Οικονομικών Ενισχύσεων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8350/5-3-2024) (B΄1643/11-3-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΥΠΕΣ - Πύλη Αιτήσεων Εγγραφής για την Επιστολική Ψήφο» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5885/14-2-2024) (Β΄1322/26-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5832/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Προξενικών Αρχών» του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (1004/11-1-2024) (Β΄168/15-1-2024)

Δείτε εδώ τις Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2023 - 2020