Στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας (Στοιχεία Ταυτοτήτων, Διαβατηρίων)

Το Κ.Ε.Δ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω διαδικτυακές Υπηρεσίες, με σκοπό να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις  ταυτότητες και τα διαβατήρια.

1.Υπηρεσία Αναζήτησης Δελτίων Ταυτότητας

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι – λειτουργίες :

 • Αναζήτηση δελτίων ταυτότητας Αστυνομικών με βάση όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης και φύλο (searchIdentitiesByNamePol)

 • Αναζήτηση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης και φύλο (searchIdentitiesByΝame).

 • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Αστυνομικών με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByIdPol)

 • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByld).

 • Αναζήτηση ιστορικού ταυτοτήτων Αστυνομικών με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (getRelevantIdentitiesPol)

 • Αναζήτηση ιστορικού ταυτοτήτων με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (getRelevantIdentities).

 • Αναζήτηση φωτογραφίας δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (findIdentityImage).

 

2. Υπηρεσία Αναζήτησης Διαβατηρίων

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι – λειτουργίες :

 • Αναζήτηση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών με βάση Αριθμό Διαβατηρίου ή ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης (findPassportByParameters).

 • Αναζήτηση έγκυρων διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών για επαλήθευση εγκυρότητας διαβατηρίου (findValidPassportByParameters).

 • Αναζήτηση φωτογραφίας διαβατηρίου με βάση τον αριθμό διαβατηρίου (findPassportImage)

 

3.  Υπηρεσία Άντλησης Πληροφοριών Μοτοποδηλάτων

Παρέχει πληροφορίες μοτοποδηλάτων για την Ανανέωση Αδειών Κυκλοφορίας Μοτοποδηλάτων.

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Αναζήτηση μοτοποδηλάτων με βάση τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη (findMotoByOwnerTaxNo)

 

4.  Υπηρεσία Στοιχείων Βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών

Παρέχει γενικές πληροφορίες των ατόμων τα οποία κατέχουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Αναζήτηση στοιχείων βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών με βάση τον αριθμό βεβαίωσης ή με τα στοιχεία του ατόμου (getPersonalDetailsEE)

 

5.  Μεταβολές Δελτίων Ταυτοτήτων (Ειδικού Σκοπού)

Μεταβολές Δελτίων Ταυτοτήτων από την Ελληνική Αστυνομία. Αφορά την λήψη καθημερινών μεταβολών 

Η υπηρεσία διατίθεται αποκλειστικά για την ΑΑΔΕ (ίσως την αξιοποιήσει και ο ΕΦΚΑ)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι – λειτουργίες :

 • Άντληση τύπων μεταβολών Αστυνομικής Ταυτότητας (getIdentityFlag)
 • Άντληση Αστυνομικών Αρχών έκδοσης Ταυτοτήτων (findAllTaytKaaeYpag)
 • Άντληση μεταβολών Αστυνομικών Ταυτοτήτων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (getIdentityModificationLogs)

 

6.  Αναζήτηση στοιχείων υπηρεσιακών οχημάτων

Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων υπηρεσιακών οχημάτων (από την ΕΛΑΣ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Αναζήτηση στοιχείων υπηρεσιακού οχήματος με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας (findPoliceVehicleByRegno)

 

7. Παροχή πληροφοριών για τη δήλωση κλοπής οχημάτων (ΕΛΑΣ)

Υπηρεσία παροχής πληροφοριών για τη δήλωση κλοπής οχημάτων με βάση τα στοιχειά που ισχύουν την τρέχουσα χρονική στιγμή (για τις δράσεις MyAuto & AuditCar)

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Εύρεση στοιχείων κλοπής ενός οχήματος με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (findStolenVehicleByRegNo)

 

8. Στοιχεία Ε.Δ.Τ.Ο. Αλβανίας, Τουρκίας και τ. ΕΣΣΔ

  
Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) Αλβανίας, Τουρκίας και τ. ΕΣΣΔ (για ΕΦΚΑ)    

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Εύρεση στοιχείων ΕΔΤΟ με βάση τον αριθμό δελτίου ή τα στοιχεία του ατόμου (getPersonDetailsEDTO)

 

9. Υπηρεσία αναζήτησης διωκτικών εγγράφων από την Ελληνική Αστυνομία

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Αναζήτηση διωκτικών εγγράφων (ΕΛΑΣ) με βάση τα στοιχεία του ατόμου (getProsecutionDocuments)    

 

10. Υπηρεσία άντλησης στοιχείων δραστών-θυμάτων σηματικών αναφορών από την Ελληνική Αστυνομία

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Εύρεση στοιχείων με βάση τα στοιχεία ατόμου (searchPersons)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Διαλειτουργικότητα ΜΤΠΥ» του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24743/19-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24273/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας Στοιχεία Βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών» στο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24272/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕδ της ΓΓΠΣΔΔ (19731/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» & «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18859/10-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών για την εφαρμογή “Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών εξωτερικού” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18857/10-4-2023)

 • Έγκριση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18843/10-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στα Πληροφοριακά Συστήματα "Θυρίδα e-ΚΕΠ" και "Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18839/10-4-2023) 

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πληροφοριακό σύστημα "ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών" του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (42738/19-10-2022)

 • Έγκριση διάθεσης ws «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας στο Π.Σ. "Gov.gr Wallet" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (27052/24-6-2022)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα "Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΑΠ: 10292/17-3-2022)

 • Έγκριση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου μέσω μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) (Α.Π.: 10291/17-3-2021)

 • Έγκριση διάθεσης ws «Στοιχεία Διαβατηρίων (ΕΛ.ΑΣ.)» στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης A.E. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (Α.Π. 6992/24-2-2022   ΑΔΑ: Ψ8ΩΤ46ΜΤΛΠ-6Α7)

 • Έγκριση διάθεσης ws  στον e-Ε.Φ.Κ.Α, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ                  ΨΙΙ246ΜΤΛΠ-ΓΙΖ    

 • Έγκριση διάθεσης ws στο e-ΚΕΠ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ                     ΩΒΑ046ΜΤΛΠ-Ν3Ψ  

 • Έγκριση διάθεσης ws  στην Η.ΔΙ.Κ.Α., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ                   Ω54646ΜΤΛΠ-Υ74   

 • Έγκριση διάθεσης ws στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.),  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ 19161ΕΞ 2020/8-7-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΘ246ΜΤΛΠ-0ΨΥ)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 18877/10-4-2023) (ΦΕΚ 2356/12-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Διαλειτουργικότητα ΜΤΠΥ» του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 17398/4-4-2023) (ΦΕΚ 2221/6-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 6073/9-2-2023) (ΦΕΚ 709/13-2-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 54653/22-12-2022) (ΦΕΚ 6711/23-12-2022)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» και «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 49598/25-11-2022) (ΦΕΚ 6162/5-12-2022)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για την εφαρμογή “Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών εξωτερικού” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 49602/25-11-2022) (ΦΕΚ 6113/1-12-2022)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στα Πληροφοριακά Συστήματα "Θυρίδα e-ΚΕΠ" και "Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 44290/27-10-2022) (ΦΕΚ 5606)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33366/1-8-2022) (ΦΕΚ 4108)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στo Π.Σ. "ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών" του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 26707/6-7-2022) (ΦΕΚ 3500)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Π.Σ. "Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 39141/3-11-2021  ΨΥΔΦ46ΜΤΛΠ-46Ζ)      (ΦΕΚ 5360/Β΄/19-11-2021)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» της ΕΛ.ΑΣ. στο Π.Σ. «AMKA-ΕΜΑΕΣ» της Η.ΔΙ.Κ.Α. μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ(ΥΑ 13586/29-5-2020) (ΦΕΚ Β΄ 2171/5-6-2020)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» & «Στοιχεία Διαβατηρίων» της ΕΛ.ΑΣ. στο Π.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 13587/29-5-2020) (ΦΕΚ Β΄ 2171/5-6-2020)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» στο Π.Σ. e-ΚΕΠ μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13588/29-5-2020)  (ΦΕΚ Β΄ 2171/5-6-2020)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» στο Π.Σ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) του ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 20421/20-7-2020)  (ΦΕΚ Β΄ 3056/23-7-2020)

 • Διάθεση ws “Στοιχεία Διαβατηρίων” στο Π.Σ. “AMKA – ΕΜΑΕΣ” του ΕΦΚΑ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ ΦΕΚ 1245/31-3-2021 (ΥΑ 7973/31-3-2021)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)