Βασικά Στοιχεία Ακινήτων από Περιουσιολόγιο (από Α.Α.Δ.Ε.)

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τα βασικά στοιχεία ακινήτων με βάση την εφαρμογή του Περιουσιολογίου (Α.Α.Δ.Ε.) και την εφαρμογή των Μισθωτηρίων :

1.  Βασικά στοιχεία ακινήτων απο Περιουσιολόγιο

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Βασικά στοιχεία ακινήτων με προσθήκη πεδίων (ΚΕΔΕ), με βάση στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου (getPropertyDetailsKede)
  • Βασικά στοιχεία ακινήτων με βάση στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου (getPropertyDetails)
  • Βασικά στοιχεία ακινήτων με βάση τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (getInfoByPowerSupplyNumber)

 

2.  Στοιχεία για Ψηφιακό Φάκελο Ακινήτου από ΑΑΔΕ    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Στοιχεία αποδεικτικού καταβολής ΦΜΑ (getTransferTaxPayment)
  • Πληροφορίες δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ) (getTransferTaxData)
  • Αντληση πλήρων στοιχείων πιστοποιητικού με βάση τον ΑΦΜ Πωλητή και ΑΤΑΚ (getCertificateFullInfo)
  • Άντληση κωδικού πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ με βάση τον ΑΦΜ Πωλητή και ΑΤΑΚ (getCertificateCodeEnfia)
  • Ανάκτηση βασικών στοιχείων ακινήτου του Ε9 με βάση τον ΑΦΜ Πωλητή (getBasicRightPropertyE9)

 

3.  Υπηρεσία αναζήτησης πληροφοριών σε μισθωτήρια ακινήτων

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

  • Αναζήτηση μισθωμένης έδρας και ανάκτηση πληροφοριών ακινήτου βάσει αριθμού υποβολής μισθωτηρίου και έτους (searchInfoByRentNumber)

 

4.  Ιδιόκτητης έδρας και  ανάκτηση πληροφοριών ακινήτου βάσει ΑΤΑΚ

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

  • Αναζήτηση και συστημικός έλεγχος του αριθμού ΑΤΑΚ ακινήτου και του ΑΦΜ χρήστη βάσει των δηλωμένων ακινήτων κατά Ε9 (searchInfoByAtak)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

K.E.Δ.Ε.   91ΦΚ46ΜΤΛΠ-1ΝΠ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ        9ΩΣ146ΜΤΛΠ-ΒΜΓ 

Υπουργικές Αποφάσεις