Βασικά Στοιχεία Ακινήτων από Περιουσιολόγιο (από Α.Α.Δ.Ε.)

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τα βασικά στοιχεία ακινήτων με βάση την εφαρμογή του Περιουσιολογίου (Α.Α.Δ.Ε.) και την εφαρμογή των Μισθωτηρίων :

1.  Βασικά στοιχεία ακινήτων απο Περιουσιολόγιο

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Βασικά στοιχεία ακινήτων με προσθήκη πεδίων (ΚΕΔΕ), με βάση στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου (getPropertyDetailsKede)
 • Βασικά στοιχεία ακινήτων με βάση στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου (getPropertyDetails)
 • Βασικά στοιχεία ακινήτων με βάση τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (getInfoByPowerSupplyNumber)

2.  Στοιχεία για Ψηφιακό Φάκελο Ακινήτου από ΑΑΔΕ    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Στοιχεία αποδεικτικού καταβολής ΦΜΑ (getTransferTaxPayment)
 • Πληροφορίες δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ) (getTransferTaxData)
 • Αντληση πλήρων στοιχείων πιστοποιητικού με βάση τον ΑΦΜ Πωλητή και ΑΤΑΚ (getCertificateFullInfo)
 • Άντληση κωδικού πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ με βάση τον ΑΦΜ Πωλητή και ΑΤΑΚ (getCertificateCodeEnfia)
 • Ανάκτηση βασικών στοιχείων ακινήτου του Ε9 με βάση τον ΑΦΜ Πωλητή (getBasicRightPropertyE9)

3.  Υπηρεσία αναζήτησης πληροφοριών σε μισθωτήρια ακινήτων

Υπηρεσία αναζήτησης πληροφοριών σε μισθωτήρια ακινήτων

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αναζήτηση μισθωμένης έδρας και ανάκτηση πληροφοριών ακινήτου βάσει αριθμού υποβολής μισθωτηρίου και έτους (searchInfoByRentNumber)
 • Αναζήτηση και λήψη στοιχείων μισθωτηρίου με βάση τον ΑΦΜ εκμισθωτή, τον αριθμό μισθωτηρίου και τον αριθμό ταυτότητας  ακινήτου(getInfoByLeaseNumberAtak)   

4.  Ιδιόκτητης έδρας και  ανάκτηση πληροφοριών ακινήτου βάσει ΑΤΑΚ

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Αναζήτηση και συστημικός έλεγχος του αριθμού ΑΤΑΚ ακινήτου και του ΑΦΜ χρήστη βάσει των δηλωμένων ακινήτων κατά Ε9 (searchInfoByAtak)

5.  Άντληση στοιχείων από το Ε9 για τα δικαιώματα ακινήτων

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από το Ε9 για τα δικαιώματα ακινήτων (για ΟΠΕΚΑ)

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Έλεγχος δικαιώματος 100% κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία (checkHomeExists)

6.  Ανάκτηση στοιχείων από το Ε9 για τον υπολογισμό της αξίας ακίνητης περιουσίας

Υπηρεσία ανάκτησης στοιχείων από το Ε9 για τον υπολογισμό της αξίας ακίνητης περιουσίας (για ΟΠΕΚΑ)

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Ανάκτηση αξίας ακίνητης περιουσίας από το Ε9 με βάση τον ΑΦΜ και το έτος (getPropertyValueE9)

7.  Στοιχεία Ε9 για δικαιώματα και αξία ακίνητης περιουσίας

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από το Ε9 σχετικά με το πλήθος εισαγωγών δικαιωμάτων και της αξίας ακίνητης περιουσίας (μόνο για την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες)

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων από το Ε9 σχετικά με το πλήθος εισαγωγών δικαιωμάτων ανά έτος και της αξίας ακίνητης περιουσίας με βάση τον ΑΦΜ (searchInfoInsValByAfm)

8. Ανάκτηση στοιχείων για τον έλεγχο αξίας και τα δικαιώματα ακίνητης περιουσίας

Υπηρεσία λήψης στοιχείων για τον έλεγχο αξίας και τα δικαιώματα ακίνητης περιουσίας του προγράμματος "Ανακαινίζω - Νοικιάζω" (ΜΟΝΟ για ΔΥΠΑ)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Λήψη δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας ενός φορολογούμενου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (getPropertyDetails)
 • Έλεγχος αξίας ακίνητης περιουσίας ενός φορολογούμενου (checkValueProperty)

9. Στοιχεία από το Ε2

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από τη δήλωση του Ε2

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων από το Ε2 (ακίνητα κατηγορίας οικία/μονοκατοικία δηλωμένα ως "ΚΕΝΑ") (getE2Info)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12259/4-4-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10722/26-3-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19730/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακής υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία ακινήτων από Περιουσιολόγιο» στο Δήμο Φυλής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24559/18-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19730/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16816/3-4-2023)

 • K.E.Δ.Ε.   91ΦΚ46ΜΤΛΠ-1ΝΠ

 • ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ        9ΩΣ146ΜΤΛΠ-ΒΜΓ 


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το Π.Σ. «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (13486/15-4-2024) (Β΄2328/19-4-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από «Ακίνητα από Περιουσιολόγιο & Μισθωτήρια» της Α.Α.Δ.Ε. στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12421/5-4-2024) (B΄ 2255/16-4-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5832/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 855/10-1-2024) (Β΄196/15-1-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία ακινήτων από Περιουσιολόγιο» στο Δήμο Φυλής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 17396/4-4-2023) (ΦΕΚ 2413/12-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13387/15-3-2023) (ΦΕΚ 1687/20-3-2023)

 • Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) (KΥΑ 282/4-1-2023) (ΦΕΚ 11/9-1-2023)

 • Διάθεση ws στην Κ.Ε.Δ.Ε. μέσω του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.   (ΦΕΚ 969 Β΄/21-3-2020)   (ΥΑ 4927/4-3-2020   ΑΔΑ: 6ΜΨΞ46ΜΤΛΠ-ΓΡ7)