Στοιχεία διαχείρισης ΚΕΠ

Το ΚΕΔ διαθέτει την υπηρεσία Αναζήτησης Στοιχείων Κ.Ε.Π. (ειδικού σκοπού) για την  ανάκτηση των στοιχείων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. Επιστρέφει όλους τους υπαλλήλους, το Κ.Ε.Π. στο οποίο υπηρετούν και το ρόλο τους. Ο τρίτος φορέας θα πρέπει να καλεί το service περιοδικά (π.χ. κάθε 30 λεπτά, για παράδειγμα) για να επικαιροποιεί τους υπαλλήλους και να διατηρεί ένα τοπικό αντίγραφο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για έλεγχο εξουσιοδότησης του υπαλλήλου κατά την πρόσβαση στην εφαρμογή.

1.  Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής λειτουργίες - μέθοδοι:

  • Λήψη εγγραφών με τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων των ΚΕΠ (getKepEmployeesAll)

Επιστρέφει τη λίστα με τις εγγραφές όλων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., το Κ.Ε.Π. στο οποίο υπηρετούν και το ρόλο τους.

  • Λήψη στοιχείων υπαλλήλου ΚΕΠ με βάση τον ΑΦΜ του υπαλλήλου (isKepEmployee)

Καλείται με όρισμα τον ΑΦΜ (πεδίο afm) του υπαλλήλου του ΚΕΠ και επιστρέφει τη λίστα με τις εγγραφές με τα permissions του συγκεκριμένου ΑΦΜ.