Στοιχεία Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διαθέτει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

  1.  Υπηρεσία Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ)

  Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

  • Στοιχεία Απασχόλησης με ΑΦΜ (getEmployeeRelation) 

  Η μέθοδος- λειτουργία αφορά στην ανάκτηση στοιχείων απασχόλησης  του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του.

  • Διάθεση στοιχείων εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με βάση τον ΑΦΜ του εργαζομένου (getEmploymentRelationship)

  Η μέθοδος-λειτουργία αφορά στην ανάκτηση στοιχείων της εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία  με βάση τον ΑΦΜ του.

  • Διάθεση σχέσης απασχόλησης για την ΕΓΔΙΧ (getEmploymentRelationshipEgdix)

  Η μέθοδος-λειτουργία αφορά στη διάθεση σχέσης απασχόλησης του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του. Διαθέτει τα στοιχεία από πληρωμένες διαδικασίες υποστήριξης του ΥΠΕΚΥ για τον ΑΦΜ της παραμέτρου σε περίπτωση που βρεθούν μία ή περισσότερες εγγραφές (πολλαπλές διαδικασίες υποστήριξης).

  • Διάθεση ΑΦΜ εργοδότη για εργαζόμενο (μόνο για τον ΕΟΔΥ) (getEmployerForEody)
  • Έλεγχος ένταξης εργαζομένων στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (για ΑΑΔΕ) (checkSynergasiaEntryEmpl)
  • Έλεγχος ένταξης εργαζομένων στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από μια επιχείρηση (για ΕΓΔΙΧ)(checkSynergasiaEntryEgdix)

  Η λειτουργία προορίζεται για χρήση από την ΕΓΔΙΧ.

  2.  Υπηρεσία Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση (από ΕΡΓΑΝΗ)

  Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

  • Διάθεση στοιχείων της τρέχουσας εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του (getCurrentEmploymentStatus)

  Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

  • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης» του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στην ΕΓΔΙΧ για το Π.Σ. «Επιδότησης δανείων πληγέντων κορωνοϊού» μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (13720/8-4-2022)

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)  6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9

  Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020)

  • Διάθεση ws  στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  (ΚΥΑ 110674/5-10-2020) (ΦΕΚ 4381/2020)

  • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)»  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)

  • Διάθεση ws  σε φορείς του δημοσίου ΩΞΦ646ΜΤΛΠ-Λ3Ν (ΥΑ 23491/14-7-2021)  (ΦΕΚ 3088/2021)