Στοιχεία Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διαθέτει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

  1.  Υπηρεσία Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ)

  Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

  • Στοιχεία Απασχόλησης με ΑΦΜ (getEmployeeRelation) 

  Η μέθοδος- λειτουργία αφορά στην ανάκτηση στοιχείων απασχόλησης  του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του.

  • Διάθεση στοιχείων εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με βάση τον ΑΦΜ του εργαζομένου (getEmploymentRelationship)

  Η μέθοδος-λειτουργία αφορά στην ανάκτηση στοιχείων της εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία  με βάση τον ΑΦΜ του.

  • Διάθεση σχέσης απασχόλησης για την ΕΓΔΙΧ (getEmploymentRelationshipEgdix)

  Η μέθοδος-λειτουργία αφορά στη διάθεση σχέσης απασχόλησης του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του. Διαθέτει τα στοιχεία από πληρωμένες διαδικασίες υποστήριξης του ΥΠΕΚΥ για τον ΑΦΜ της παραμέτρου σε περίπτωση που βρεθούν μία ή περισσότερες εγγραφές (πολλαπλές διαδικασίες υποστήριξης).

  • Διάθεση ΑΦΜ εργοδότη για εργαζόμενο (μόνο για τον ΕΟΔΥ) (getEmployerForEody)
  • Έλεγχος ένταξης εργαζομένων στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (για ΑΑΔΕ) (checkSynergasiaEntryEmpl)
  • Έλεγχος ένταξης εργαζομένων στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από μια επιχείρηση (για ΕΓΔΙΧ)(checkSynergasiaEntryEgdix)

  Η λειτουργία προορίζεται για χρήση από την ΕΓΔΙΧ.

  2.  Υπηρεσία Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση (από ΕΡΓΑΝΗ)

  Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

  • Διάθεση στοιχείων της τρέχουσας εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του (getCurrentEmploymentStatus)

  Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

  • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου υπαλλήλου» του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και «Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση (από ΕΡΓΑΝΗ)» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» και «Πληροφοριακό Σύστημα Voucher» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αντίστοιχα, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10723/26-3-2024)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «quark.eetaa.gr» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (605/9-1-2024)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘ» του Υπουργείου Παιδείας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (47520/2-11-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (29675/20-6-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα “ntantades” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (27828/8-6-2023

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19730/17-5-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19730/19-4-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19127/11-4-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «EISPRAXIS» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18863/10-4-2023)

  • Έγκριση διάθεσης ws «Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης»του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (22840/7.6.2022)

  • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης» του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στην ΕΓΔΙΧ για το Π.Σ. «Επιδότησης δανείων πληγέντων κορωνοϊού», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (13720/8-4-2022)

  • Έγκριση διάθεσης ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9

  Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Αναπηρικών Επιδομάτων & Οικονομικών Ενισχύσεων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8350/5-3-2024) (B΄1643/11-3-2024)

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου» του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και «Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση (από ΕΡΓΑΝΗ)» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» και «Πληροφοριακό Σύστημα Voucher» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αντίστοιχα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.»  (ΥΑ 1010/11-1-2024) (Β΄209/16-1-2024)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «quark.eetaa.gr» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.&Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 42970/2-10-2023) (ΦΕΚ 5839/5-10-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘ» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 41248/19-9-2023) (ΦΕΚ 5702/29-9-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα “ntantades” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 23351/11-5-2023) (ΦΕΚ 3221/17-5-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκηση (ΥΑ 23395/11-5-2023) (ΦΕΚ 3200/15-5-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13387/15-3-2023) (ΦΕΚ 1687/20-3-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 39741/4-10-2022) (ΦΕΚ 5250)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «EISPRAXIS» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33365/1-8-2022) (ΦΕΚ 4151)

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΚΥΑ 71383/8-7-2020) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020)

  • Διάθεση ws  στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΚΥΑ 110674/5-10-2020) (ΦΕΚ 4381/2020)

  • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)

  • Διάθεση ws  σε φορείς του δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ ΩΞΦ646ΜΤΛΠ-Λ3Ν (ΥΑ 23491/14-7-2021)  (ΦΕΚ 3088/2021)