Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς του ΥΠΑΑΤ στην Ελληνική Αστυνομία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 34148 ΕΞ 2020 «Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ελληνική Αστυνομία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Β΄ 5496)