ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle

Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle

Οι πληροφορίες της Διαβούλευσης εδώ