ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το έργο «Εθνικό Μητρώο Κρατικής Αρωγής σε πληττόμενους από θεομηνίες»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το έργο «Εθνικό Μητρώο Κρατικής Αρωγής σε πληττόμενους από θεομηνίες», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα και Παραρτήματα στην παρούσα διακήρυξη...

Αναλυτικές πληροφορίες