Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΣΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους. Υποστήριξη των ΜΟ.ΔΙ.Π των ΑΣΕΙ».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην επανασχεδίαση και την ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των ΑΣΕΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0964.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.