Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτυακών υποδομών, διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση παθητικού και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού, καθώς και υποστηρικτικών εφαρμογών λογισμικού που θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλούς πρόσβασης και κατανάλωσης υπολογιστικών πόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω της υλοποίησης ενός μοντέρνου και ασφαλούς δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών FTTO (Fiber To The Office).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0982.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.