Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπ. Εργ. και Κοιν. Υπ. με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών του Π.Σ. Εργάνη για την εφαρμογή εκτάκτων μέτρων στο πλαίσιο κυρίως της υγειονομικής κρίσης και για την επέκταση της εφαρμογής myErgani mobile app»

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών επικαιροποίησης, επέκτασης και αναβάθμισης εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών επέκτασης και διάθεσης της εφαρμογής myErgani mobile app για κινητές συσκευές iOS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0923.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.