Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) με τίτλο «Φυτώρια επιχειρήσεων».

Το έργο αφορά στην παροχή αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως και με τη χρήση ψηφιακών μέσων ενός ολοκληρωμένου πλέγματος συμβουλευτικής επιχειρηματικής υποστήριξης στις νεοφυείς (υφιστάμενες ή νέες) επιχειρήσεις των Δήμων της Νότιας Αττικής (Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0941.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.