Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» με τίτλο «ΦΙΛΙΑ: Πλατφόρμα Διαχείρισης Αναφορών για Περιστατικά Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού»

Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αναπτύσσει και λειτουργεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, με σκοπό να υποστηριχθούν νέες δράσεις που εκπονούνται από το Ι.Ε.Π. και το ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0976.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.