Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τίτλο «Δημιουργία υποδομής παροχής δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Τρικάλων»

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου, ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη εσωτερική υποδομή και εξωστρέφεια για την υποστήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του Νομού Τρικάλων. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα βελτιώσουν τη συνολική λειτουργία του Επιμελητηρίου, την αποδοτικότητα των στελεχών του και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Με την παρούσα πρόταση το Επιμελητήριο στοχεύει: α) στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας β) στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, την υιοθέτηση της καινοτομίας και τη στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και γ) στην ανάδειξη των ισχυρών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και στην προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0997.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.