Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του ΕΛΚΕ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εικονικοί Κόσμοι: Εκτείνοντας την Πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία»

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ανάδειξη πολιτιστικών, θρησκευτικών και ιστορικών συλλογών, τεκμηρίων, κειμηλίων και αλλού κινητού και ακίνητου πολιτιστικού πλούτου που ανήκουν στον Σύλλογο Γραμμάτων – Τεχνών Νομού Κοζάνης, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Extended Reality).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0968.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.