Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Το έργο αφορά στην ενεργοποίηση και λειτουργία ενιαίου γραφείου υποστήριξης διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠαΠει), που θα καθοδηγεί την ακαδημαϊκή κοινότητα στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, ενώ παράλληλα θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στο Α.Ε.Ι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0943.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.