Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης»

To έργο αφορά στη δημιουργία «Γραφείoυ Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης» του Πολυτεχνείου Κρήτης, ή ΓΡΑΔΙΜ ΠΚ (Teaching ΚΑΙ Learning Support-TLS Office), στην ολοκληρωμένη υποστήριξη του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος και στην προαγωγή της συνολικής μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0987.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.