Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τίτλο “Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ”

Το έργο αφορά στη δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Θα αποτελέσει τη δομή που θα εξασφαλίζει τη συνεχή ενημέρωση και επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών της Σχολής σε θέματα Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Βασική επιδίωξη του Γραφείου είναι μέσα από μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και εκπαιδευτικό υλικό, το μόνιμο και συνεργαζόμενο προσωπικό, οι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής, αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, να μπορούν να καταρτίζονται σε θέματα που ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, ώστε να προσφέρουν διδακτικό έργο υψηλής ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0970.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.