Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»

Το έργο έχει ως σκοπό την ενίσχυση της δράσης του ΓΡΑΔΙΜ, με τη δημιουργία αποθετηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Καλών Πρακτικών (διαμόρφωση αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού, πλατφόρμας ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων και ταυτόχρονη συμπερίληψη του Πληροφοριακού Υλικού από την ΒΙΚΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου) και τη Διαμόρφωση Κοινοτήτων Μάθησης για την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών καθώς και τη Διεξαγωγή Επιστημονικών Ενεργειών / Δράσεων / Εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0988.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.