Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στόχος της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΜΠ » είναι η ανάπτυξη και η υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (Μ.Σ.Σ) με ανθρώπινο δυναμικό, εργαλεία, πληροφοριακά συστήματα και μελέτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0955.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.