Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση παρεμβάσεων του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας, μέσω καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, με άξονες την καινοτομία και την αλληλεπίδραση στη διδασκαλία-μάθηση καθώς και την εκπαιδευτική έρευνα διάγνωση αναγκών/προσδοκιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0931.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.