Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ανθρώπινο δυναμικό, εργαλεία και πληροφοριακά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0952.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.