Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευν. του Χαροκόπειου Παν. με τίτλο «Υποστ. Δράσεων Στήριξης της Επιχ., Καινοτ. και Ωρίμ. για την Αξιοπ. της Ερευν. Δραστ. και των Νέων Προϊόντων και Υπηρ. που αναπτύσ. στο Χαροκόπειο Παν.»

Το έργο αφορά στην ίδρυση και τη λειτουργία ενός κέντρου υπεύθυνης (Responsible) και βιώσιμης (Sustainable) καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θα υποστηρίζει εξίσου την ανάπτυξη καινοτομίας και την επιχειρηματική αξιοποίηση ιδεών και προϊόντων έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0918.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.