Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ»

Η ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 2798/Β/30.06.2021) στοχεύει στην ανάπτυξη, προώθηση και αναβάθμιση του διδακτικού έργου των διδασκόντων και την ουσιαστική υποστήριξη τους, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν στο μέγιστο, θετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία των φοιτητών, μέσα από τη διαρκή ενημέρωση και κατάρτιση των διδασκόντων στις σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους παιδαγωγικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0985.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.