Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη του έργου της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) της ΑΣΠΑΙΤΕ και ειδικότερα στην ενίσχυση της επιχειρησιακής της ικανότητας για τη διαμόρφωση, διαχείριση και παρακολούθηση σχεδίων στρατηγικής, την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων επίδοσης και επιτευγμάτων, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0975.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.