Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τίτλο «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων (οne stop shop) και διαχείρισης σχέσεων, για την αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων υποστήριξης και ενημέρωσης των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0937.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.