Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Εφαρμογών και Διαλειτουργικότητα αυτών με υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα του Πυροσβεστικού Σώματος»

Το έργο αφορά στη σχεδίαση και ανάπτυξη επιχειρησιακών εφαρμογών και τη διαλειτουργικότητά τους με το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του Πυροσβεστικού Σώματος “Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς (ENGAGE)”, καθώς και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0979.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.