Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τίτλο «Σχέδιο Ολοκληρωμένων Στρατηγικών Αειφόρου Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της ΠΔΕ»

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια, η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός δικτύου συστημάτων παρακολούθησης γεωφυσικών δεικτών, με σκοπό την εξαγωγή συνδυαστικής περιβαλλοντικής πληροφορίας για την εξέλιξη του φαινομένου της διάβρωσης ακτών, την ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και τη διαμόρφωση ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0947.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.