Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής και Ψηφιακής Αποτύπωσης Πόρων και Γεωχωρικών Υποδομών της ΠΔΕ και Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων»

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος καταγραφής και ψηφιακής αποτύπωσης πόρων και γεωχωρικών υποδομών της ΠΔΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0950.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.