Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ευφυούς διαχείρισης Μεταφορικού Έργου, Ενεργειακών Καταναλώσεων, και Υδάτινων Πόρων με έμφαση στην Πολιτική Προστασία»

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ευφυή διαχείριση του μεταφορικού έργου και του στόλου οχημάτων που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), την ευφυή επιτήρηση και διαχείριση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιριακών υποδομών αρμοδιότητας της ΠΔΕ, καθώς και των μηχανισμών διαχείρισης των υποδομών υδάτινων πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0951.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.