Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «DigiWest–Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων»

Αντικείμενο της πράξης είναι η υποστήριξη της ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία και τις διαδικασίες των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο της πράξης θα παρασχεθούν οριζόντιες υπηρεσίες προς το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω της διάχυσης δράσεων άμεσης χρηματοδότησης της ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0972.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.