Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)»

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός νέου συστήματος διαχείρισης καταγγελιών και ελέγχων, συστήματος επιχειρησιακής ευφυίας, συστήματος διαχείρισης πόρων και παγίων και ψηφιοποίηση εγγράφων αρχείου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0930.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.