Βεβ. Εν. του Υπ.Β με τίτλο «Προμ. εξ. πληροφ. συστ. & επικ.» και του Υπ.Γ με τίτλο «Επείγουσα προμήθ. πληροφ. και επικ. συστ.» του Έργ. του Αρχ. Λ.Σ.–Ε.Α. με τίτλο “Ενίσχυση της εθν. ικανότητας μέσω της προμήθ. πληροφ. και επικ. συστ. από το Λ.Σ.-Ε.Α.”

Το έργο αφορά στην ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στις διενεργούμενες επιχειρήσεις, με την προμήθεια αναβαθμισμένων συστημάτων τηλεδιασκέψεων και τηλεκπαίδευσης, την αναμόρφωση αιθουσών για την πραγματοποίηση αυτών, την προμήθεια εξοπλισμού, όπως φορητών υπολογιστών, συσκευών ασύρματης πρόσβασης και άλλων ειδών μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0872.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.