Ανακοίνωση μη διαθεσιμότητας ws

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15/9 από 13:00 – 00:00 δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω εργασιών αναβάθμισης της βάσης δεδομένων, τα services που άπτονται του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας καθώς και αυτά της  βεβαίωσης και έκδοσης ΑΦΕΚ από άλλους Φορείς.