Ανακοινώσεις για το govERP

15 Δεκ 2023

GOV ERP, ένα καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα στην υπηρεσία της Δημόσιας Διοίκησης

GOV ERP, ένα καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα στην υπηρεσία της Δημόσιας Διοίκησης