ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Ανακοίνωση

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της 2ης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.

Έως την Πέμπτη 25/07/2024 θα έχει γίνει η πίστωση της αντίστοιχης αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς όσων δικαιούχων είχαν καταχωρήσει τον ΙΒΑΝ τους στην εφαρμογή "ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης ΙΒΑΝ" έως τις 22/07/2024 στις 9.00 π.μ.

Με νεότερη ανακοίνωση, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επαναληφθούν διαδικασίες πληρωμής και για τις υπόλοιπες αιτήσεις, καθώς θα υποβάλλονται στις αντίστοιχες εφαρμογές.

Β. Για τακτικούς Προέδρους Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου (εντός και εκτός έδρας).

 

Εφαρμογή καταχώρησης Μελών και Γραμματέων Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου από τους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών Επιστολικής Ψήφου

Όλοι οι Τακτικοί Πρόεδροι Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου (εντός και εκτός Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετούν) θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, προκειμένου να δηλώσουν και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των Γραμματέων της Εφορευτικής Επιτροπής και των Μελών Εφορευτικής Επιτροπής (έως 2 μέλη) του τμήματός τους (ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ, αρμόδια δικαστική αρχή που εξέδωσε το διορισμό και λοιπά στοιχεία). 

Κατεβάστε εδώ τις Οδηγίες χρήσης της  εφαρμογής καταχώρησης Μελών και Γραμματέων Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου από τους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών Επιστολικής Ψήφου .

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

  • Τα στοιχεία των προσώπων που εισάγει στο σύστημα ο Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου αποθηκεύονται προσωρινά και μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε μέχρι την οριστική υποβολή. Είναι σημαντικό ο Πρόεδρος Εφ. Επ.  να καταχωρήσει σωστά τα στοιχεία του/ων γραμματέα/ων και όλων των μελών εφορευτικής επιτροπής του τμήματός του πριν επιλέξει «Οριστική Υποβολή».  Μετά την οριστική υποβολή δεν επιτρέπονται αλλαγές.

 

 

df 

Γ. Για τους δικαιούχους Προέδρους Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου και αναπληρωτές αυτών (εντός έδρας), Μέλη Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου και αναπληρωτές αυτών (εντός έδρας) και γραμματείς που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους.

 

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet  για να δηλώσουν τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους. 

Κατεβάστε εδώ τις Οδηγίες χρήσης της  εφαρμογής ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

  • Οι δικαιούχοι Πρόεδροι Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου εντός Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετούν θα πρέπει, πριν την καταχώρηση του ΙΒΑΝ τους, να οριστικοποιήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην «Εφαρμογή καταχώρησης Μελών και Γραμματέων Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου από τους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών Επιστολικής Ψήφου».
  • Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας καταχώρησης ΙΒΑΝ από τους Γραμματείς και τα Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής είναι προαπαιτούμενο η συμπλήρωση των στοιχείων τους από τους Προέδρους Εφ. Επ. (εκτός και εντός έδρας) στην «Εφαρμογή καταχώρησης Μελών και Γραμματέων Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου από τους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών Επιστολικής Ψήφου».
  • Οι χρήστες της εφαρμογής θα πρέπει να έχουν κωδικούς TaxisNet και ΙΒΑΝ αποκλειστικά παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018, που είναι ενεργοί και συμβεβλημένοι με την υπηρεσία διασταύρωσης ΙΒΑΝ-ΑΦΜ της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., στον οποίο ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή τους.      

 

 

df  


Νομικό Πλαίσιο

 

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 44443/29-5-2024 με θέμα "Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων στους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών  Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, στους αναπληρωτές αυτών, στα διοριζόμενα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου καθώς και στους γραμματείς των Επιτροπών αυτών, του άρθρου 16 του ν. 5083/2024 (Α’12) για την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, της 9ης Ιουνίου 2024  καθώς και του τρόπου καταβολής τους" (Β΄3053).


Επικοινωνία 

 

fgd

Για την «Υπηρεσία Πληρωμής Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά αιτήματα υποστήριξης στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet ή Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης). Οι απαντήσεις που αποστέλλονται στα αιτήματά σας προβάλλονται μέσω του ιδίου συνδέσμου.
γγ

Για την εφαρμογή «Υπηρεσία Πληρωμής Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης» μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλεφωνικό κέντρο 213 133 3030