Διαβούλευση για την Ανάπτυξη του Νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν την έναρξη εργασιών κλειστής Διαβούλευσης για το έργο “Ανάπτυξη του Νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας”, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με Ακαδημαϊκούς Φορείς.

Το Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework – EIF) και της κείμενης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας. Το Πλαίσιο θα συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο θα περιλαμβάνει κατάλληλο εποπτικό μηχανισμό που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας και σε μεταγενέστερο χρόνο θα μπορεί να ενσωματώνει δείκτες απόδοσης.

Το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης περιλαμβάνει ενημέρωση σε στοχευμένη ομάδα φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιαστεί το έργο και σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα αποτελέσει το εργαλείο για τη συλλογή της γνώσης και της εμπειρίας των εμπλεκόμενων φορέων στο πεδίο της διαλειτουργικότητας και θα συμβάλει στη συνδιαμόρφωση του νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας.

Η έναρξη της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00-16:00.    Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν προσωποποιημένη πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις προσεχείς ημέρες.