Συχνές Ερωτήσεις για Φωτογράφους

 

1.  Τι είναι το myPhoto;

 

Είναι ψηφιακή υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα:

i.    σε επαγγελματίες φωτογράφους να αποθηκεύσουν την φωτογραφία και την υπογραφή των πελατών τους στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

ii.    σε φυσικά πρόσωπα, πελάτες των επαγγελματιών φωτογράφων, να τις συσχετίσουν με τον ΑΦΜ τους, για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς του δημοσίου (Υπουργείο Μεταφορών για την έκδοση διπλώματος οδήγησης, Ελληνική Αστυνομία για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίου κλπ.), κατόπιν συγκατάθεσης/εξουσιοδότησης. 

 

 

 2.  Ποιο είναι το αντικείμενο της υπηρεσίας  myPhoto; 

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η μεταφόρτωση, η διαχείριση και η αποθήκευση των ψηφιακών φωτογραφιών: 

α) του προσώπου και 

β) της ιδιόχειρης υπογραφής 

των φυσικών προσώπων που επιθυμούν να διαθέσουν τα παραπάνω αρχεία που τα αφορούν σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που απαιτούν χρήση φωτογραφίας προσώπου ή/και υπογραφής.

 

 

3.  Ποιοι είναι οι χρήστες της εφαρμογής;

 

Χρήστες της υπηρεσίας myPhoto είναι:

i.    οι επαγγελματίες φωτογράφοι, 

ii.    οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι αυτών και 

iii.    οι πολίτες που έχουν διαπιστευτήρια-κωδικούς TAXISnet και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία.

 

 

4.   Πώς μπορώ να συνδεθώ στην εφαρμογή myPhoto;

 

Η πρόσβαση στην υπηρεσία myPhoto γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ή πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση https://myphoto.gov.gr.    

Εφόσον, επιθυμείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία:

i.    ως νομικό πρόσωπο/επιχείρηση, θα χρειαστείτε τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet) του νομικού προσώπου,

ii.    ως φυσικό πρόσωπο, απαιτείται ισχυρή αυθεντικοποίηση. 

Για τον λόγο αυτό θα χρειαστεί πρώτα να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να πιστοποιήσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Στη συνέχεια μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία εισάγοντας:

a.    τους προσωπικούς σας κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet) και

b.    τον κωδικό μιας χρήσης (OTP) που θα λάβετε στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που πιστοποιήσατε στο ΕΜΕπ.

 

 

5.   Πληκτρολογώ τον κωδικό μιας χρήσης (ΟΤΡ) και δεν μπορώ να εισέλθω στην υπηρεσία myPhoto.

 

Ο κωδικός μιας χρήσης (OTP) που λαμβάνετε παραμένει ενεργός για πέντε (5) λεπτά από τη στιγμή της παραγωγής του. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να εισαχθεί στην εφαρμογή και να επιβεβαιωθεί η ορθότητά του. Σε περίπτωση που παρέλθουν τα 5 λεπτά θα πρέπει να  επαναλάβετε τη διαδικασία παραγωγής και επαναποστολής OTP.

 

 

6.   Γιατί όταν συνδέομαι στην υπηρεσία myPhoto μου δίνεται η δυνατότητα να διαλέξω «Σύνδεση ως Πολίτης» και «Σύνδεση ως Φωτογράφος»;

 

Γιατί έχετε συνδεθεί ως φυσικό πρόσωπο και η υπηρεσία myPhoto δεν γνωρίζει αν επιθυμείτε να λειτουργήσετε ως φωτογράφος για να μεταφορτώσετε τα ψηφιακά αρχεία κάποιου πελάτη σας ή επιθυμείτε να λειτουργήσετε ως φυσικό πρόσωπο για να συσχετίσετε τον ΑΦΜ σας με τα προσωπικά ψηφιακά σας αρχεία (φωτογραφία προσώπου και υπογραφής). Θα πρέπει να επιλέξετε τον ρόλο που επιθυμείτε για να σας παρασχεθεί πρόσβαση στη σχετική λειτουργικότητα.

 

 

7.   Τι είναι ο κωδικάριθμος;

 

Ο κωδικάριθμος είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός που συνδέεται με μοναδικό τρόπο με συγκεκριμένα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής ενός φυσικού προσώπου. 

Ο κωδικάριθμος δημιουργείται από την υπηρεσία myPhoto κατά την μεταφόρτωση των ψηφιακών αρχείων από τον φωτογράφο και αποστέλλεται με SMS στον αριθμό κινητού ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που θα δηλώσει ο πελάτης στον φωτογράφο και ο φωτογράφος θα καταχωρίσει στην υπηρεσία myPhoto. Ο κωδικάριθμος παρέχεται από την ψηφιακή υπηρεσία και σε μορφή Κωδικού Άμεσης Απόκρισης (QR Code), ώστε να μπορεί να σαρωθεί και μέσω συσκευών που διαθέτουν λειτουργία κάμερας.

 

 

8.   Ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος, ο τύπος αρχείου και η ελάχιστη διάσταση μεταφόρτωσης φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής;

 

Οι προδιαγραφές των αρχείων φωτογραφιών προσώπου και των οπτικών απεικονίσεων των ιδιόχειρων υπογραφών που μπορούν να μεταφορτωθούν στο σύστημα είναι οι παρακάτω:

myphoto table

 

 

9.   Είμαι φωτογράφος και θέλω να εξουσιοδοτήσω υπάλληλό μου, ώστε να πραγματοποιεί χρήση της εφαρμογής myPhoto για λογαριασμό μου. Τι χρειάζεται για να πραγματοποιήσω την εξουσιοδότηση;

 

Χρειάζεται να έχετε δηλώσει την εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. του υπαλλήλου σας.

Εφόσον πληρούνται τα παραπάνω μπορείτε, μέσω της υπηρεσίας myPhoto, να επιλέξετε «Για να δείτε τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σας και για να εξουσιοδοτήσετε κάποιον υπάλληλό σας πατήστε εδώ» και στη συνέχεια να εισάγετε τον ΑΦΜ του υπαλλήλου σας. Η υπηρεσία myPhoto εκτελεί διασταύρωση με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, για να εξακριβώσει αν ο υπάλληλος προς εξουσιοδότηση έχει εσάς ως άμεσο εργοδότη. Μόνο εφόσον επαληθευτεί η σχέση εργασίας είναι δυνατή η χορήγηση της εξουσιοδότησης.

 

 

10.   Τι θα πρέπει να κάνω για να αφαιρέσω την εξουσιοδότηση ενός υπαλλήλου μου;

 

Θα πρέπει να συνδεθείτε στην υπηρεσία myPhoto, να επιλέξετε «Για να δείτε τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σας και για να εξουσιοδοτήσετε κάποιον υπάλληλό σας πατήστε εδώ» και στη συνέχεια να πατήσετε το «Χ» που βρίσκεται δίπλα στα στοιχεία του υπαλλήλου, από τον οποίο επιθυμείτε να αφαιρέσετε την εξουσιοδότηση.

 

 

11.   Ποιος έχει την αποκλειστική ευθύνη εξουσιοδότησης υπαλλήλου του φωτογραφείου;

 

Ο επαγγελματίας φωτογράφος, μετά την είσοδό του στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto, έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει υπάλληλο με τον οποίο έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου αυτός να είναι σε θέση να μεταφορτώνει αρχεία φωτογραφιών προσώπου και υπογραφής φυσικών προσώπων για λογαριασμό του πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογράφου.

Σημειώνεται ότι ο επαγγελματίας φωτογράφος είναι ο μόνος αρμόδιος να εκχωρήσει ή να άρει την εξουσιοδότηση από υπάλληλό του.

 

12.   Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος φωτογραφείου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλο, υπάλληλο ή μη, για χρήση της εφαρμογής;

 

Όχι,  η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται μόνο σε επαγγελματία φωτογράφο, δηλαδή σε επαγγελματία που έχει δηλώσει τον σχετικό Κ.Α.Δ. στο μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.

 

 

13.   Τι αρμοδιότητες έχει ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της επιχείρησης;

 

Οι ενέργειες του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto εκτελούνται αποκλειστικά για λογαριασμό του επαγγελματία φωτογράφου που του παρέχει την εξουσιοδότηση και μέχρι την άρση αυτής.

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος μπορεί να μεταφορτώσει τις φωτογραφίες ενός φυσικού προσώπου αποκλειστικά για λογαριασμό του επαγγελματία φωτογράφου που τον έχει εξουσιοδοτήσει.

 

 

14.   Είμαι εξουσιοδοτημένος υπάλληλος επαγγελματία φωτογράφου. Γιατί όταν συνδέομαι στην υπηρεσία myPhoto μου δίνεται η δυνατότητα να διαλέξω «Σύνδεση ως Πολίτης» και «Σύνδεση ως Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος»;

 

Γιατί έχετε συνδεθεί ως φυσικό πρόσωπο και η υπηρεσία myPhoto δεν γνωρίζει αν επιθυμείτε να λειτουργήσετε ως εξουσιοδοτημένος υπάλληλος επαγγελματία φωτογράφου για να μεταφορτώσετε τα ψηφιακά αρχεία  (φωτογραφία προσώπου και υπογραφής) κάποιου πελάτη σας ή επιθυμείτε να λειτουργήσετε ως φυσικό πρόσωπο για να συσχετίσετε τον ΑΦΜ σας με τα προσωπικά ψηφιακά σας αρχεία. Θα πρέπει να επιλέξετε τον ρόλο που επιθυμείτε για να σας παρασχεθεί πρόσβαση στη σχετική λειτουργικότητα.

 

 

15.   Πόσες υποβολές ψηφιακών αρχείων μπορώ να πραγματοποιήσω ημερησίως;

 

Στην υπηρεσία myPhoto εφαρμόζεται ημερήσιο όριο <πενήντα (50) υποβολών στον επιτρεπτό αριθμό μεταφορτώσεων αρχείων για κάθε φωτογράφο, ενώ για κάθε πραγματοποιούμενη μεταφόρτωση ο υπολειπόμενος αριθμός ενημερώνεται αυτόματα από την εφαρμογή και παρουσιάζεται στον χρήστη. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει υπαλλήλους, το σύνολο των υποβολών για εσάς και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σας δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο των πενήντα (50) υποβολών ημερησίως και κατ’ επέκταση στον υπολειπόμενο αριθμό ημερήσιων υποβολών συμπεριλαμβάνονται οι υποβολές οι δικές σας και των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων σας και αντιστρόφως. 

 

16.   Πόσες υποβολές ψηφιακών αρχείων μπορώ να κάνω ημερησίως ως φωτογράφος;

 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έως πενήντα (50) υποβολές ημερησίως. Σε αυτόν τον αριθμό προσμετρώνται και τυχόν υποβολές που έχουν πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σας.

 

 

17.   Πόσες υποβολές ψηφιακών αρχείων μπορώ να κάνω ημερησίως ως εξουσιοδοτημένος υπάλληλος φωτογραφείου;  

 

Ο φωτογράφος που σας εξουσιοδότησε και όλοι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί του δικαιούστε συνολικά πενήντα (50) υποβολές ημερησίως.

 

18.   Γιατί δεν ενεργοποιείται το κουμπί «Υποβολή»;

 

Για να ενεργοποιηθεί το κουμπί «Υποβολή», πρέπει να έχουν μεταφορτωθεί οι φωτογραφίες του πελάτη σας και να έχει επιλεχθεί/συμπληρωθεί ένα τουλάχιστον στοιχείο επικοινωνίας για αυτόν (αριθμός κινητού τηλεφώνου ή/και e-mail).

 

 

19.   Είναι υποχρεωτικό να δηλώσω τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το email του πελάτη μου για την αποστολή  του κωδικάριθμου;  

 

Μπορείτε να δηλώσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του πελάτη σας ή το email του ή και τα δύο.